Học Nhanh Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ A – Z

189.000

Học Nhanh Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ A – Z
– Ưu điểm của cuốn sách Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh từ A đến Z
+ Trong cuốn sách này có đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp, được giải thích đơn giản và dễ hiểu kèm các ví dụ được minh họa khá sinh động giúp bạn củng cố nhanh chóng ngữ pháp tiếng Anh qua các bài học. Không chỉ cung cấp kiến thức ngữ pháp mà còn giúp người học tự tin hơn trong giao tiếp. Những lời hướng dẫn vô cùng đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu sẽ giúp bạn thấy thoải mái trong khi học.
Cuốn sách gồm 11 chủ điểm ngữ pháp về: Danh từ; mạo từ; tính từ; đại từ; giới từ; trạng từ; liên từ; động từ; cách dùng các thì; câu nói trực tiếp và câu nói gián tiếp; câu, mệnh đề, cụm từ.
Cuốn sách này có đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp, được giải thích đơn giản và dễ hiểu kèm các ví dụ được minh họa khá sinh động giúp bạn củng cố nhanh chóng ngữ pháp tiếng Anh qua các bài học

+ Bên cạnh đó, sách còn có 4 phụ lục bổ trợ kiến thức bao gồm:
Phụ lục 1: động từ bất quy tắc
Phụ lục 2: quy tắc chính tả
Phụ lục 3: hệ thống chấm câu
Phụ lục 4: American English tiếng Anh Mỹ
Tập trung vào những kiến thức trọng tâm

+ Cuốn sách tập trung đi sâu vào khai thác nội dung của hầu hết tất cả các điểm ngữ pháp trọng tâm – cơ bản, đặc biệt được trình bày kỹ lưỡng, giải thích cặn kẽ cách dùng và quy luật người học cần nắm vững theo nguyên tắc giảng giải từng bước với các ví dụ minh họa, đồng thời cũng mang tính đa dạng, phong phú để tạo hứng thú cho các bạn trong việc học tập.

+ Giải thích chi tiết, minh họa rõ ràng
Mỗi một chủ điểm ngữ pháp tác giả đi từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với mọi trình độ của người học. Các nội dung được giải thích chi tiết và có ví dụ đi kèm. Bên cạnh đó còn có các hình ảnh minh họa thú vị, kích thích hứng thú của người học.

+ Tặng kèm ebook giá trị
Sở hữu cuốn sách các bạn sẽ nhận được ebook “143 Bài luận và bài viết mẫu tiếng Anh hay nhất”. Kết hợp việc học cùng cuốn ebook giá trị này chắc chắn việc học tiếng Anh sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Để dùng ứng dụng MCPlatform để nhận quà tặng này nhé.

Cuốn sách là một trong những tài liệu hay nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, giúp người học cải thiện trình độ trong thời gian ngắn nhất. Với cuốn sách này các bạn có thể trang bị được vốn kiến thức về ngữ pháp vững chắc và đồng thời cũng giúp các bạn diễn đạt tiếng Anh được linh động và phong phú.

Mã: 11f0674ad186

CHI TIẾT SẢN PHẨM

1.THÔNG TIN SÁCH

Học Nhanh Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ A – Z

Mục lục

I. Danh từ (NOUN)

Bài 1: Các loại danh từ

Bài 2: Giống của danh từ

Bài 3: Số nhiều của danh từ

Bài 4: Cách thành lập danh từ

Bài 5: Sở hữu cách

II. Mạo từ (ARTICLE)

Bài 6: Mạo từ vô định

Bài 7: Mạo từ xác định

III. Tính từ (THE ADJECTIVE)

Bài 8: Định nghĩa và phân loại tính từ

Bài 9: Hình thức tính từ

Bài 10: Vị trí của tính từ

Bài 11: Những cách dùng đặc biệt của tính từ

Bài 12: So sánh bằng nhau và so sánh kém nhau

Bài 13: So sánh hơn và so sánh nhất

Bài 14: Các tính từ bất quy tắc

Bài 15: Những từ ngữ về bậc so sánh

Bài 16: Tính từ sở hữu

Bài 17: Tính từ chỉ số đếm

Bài 18: Tính từ chỉ số thứ tự

Bài 19: Bài chỉ thị

Bài 20: Từ bất định I

Bài 21: Từ bất định II

Bài 22: Từ bất định III

Bài 23: Từ bất định IV

Bài 24: Từ nghi vấn

IV. Đại từ (PRONOUNS)

Bài 25: Đại từ liên hệ

Bài 28: Đại từ sở hữu

Bài 27: Đại từ nhân xưng

Bài 28: Đại từ phản thân

Bài 29: Đại từ tương hỗ

V. Giới từ (PREPOSITIONS)

Bài 30: Đại cương về giới từ

Bài 31: Phân loại và cách dùng giới từ

Bài 32: Những giới từ dễ dùng lẫn nhau

Bài 33: Đại cương về trạng từ

Bài 34: Hình thức trạng từ

Bài 35: Bậc so sánh của trạng từ

Bài 38: Vị trí của trạng từ

Bài 37: Nghĩa và cách dùng một số trạng từ chỉ mức độ

Bài 38: Từ đứng sau

VI. Liên từ (CONJUNCTION)

Bài 39: Liên từ

VII. Động từ (VERB)

Bài 40: Giới thiệu động từ

Bài 41: Cách chữa các thì tiếng Anh

Bài 42: Thể liên tiến lại

Bài 43: Thể bị động

Bài 44: Thể bị động tiếp diễn

Bài 45: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Bài 48: Thể khẳng định, phủ định và nghi vấn

Bài 47: Thể nghi vấn, phủ định

Bài 48: Câu hỏi đuôi

Bài 49: Những câu trả lời văn

Bài 50: Những kiểu nói khác dùng với động từ đặc biệt

Bài 51: Động từ khiếm khuyết

Bài 52: Động từ “To be”

Bài 53: To have

Bài 54: May/Might

Bài 55: Can/Could

Bài 56: Must, have to, need

Bài 57: Ought to, dare, used to

Bài 58: To do (did, done)

VIII. Cách dùng các thì

Bài 59: Thì hiện tại

Bài 60: Thì quá khứ và thi hiện tại hoàn thành

Bài 61: Thì quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn

Bài 62: Thì quá khứ hoàn thành

Bài 63: Thì hiện tại hoàn thành

Bài 64: Tương lai diễn tả ý định

Bài 65: Tương lai không diễn tả ý định

Bài 66: Thì tương lai hoàn thành

Bài 67: Câu điều kiện

Bài 68: Cách dùng Will và Shall

Bài 69: Cách dùng Would và Should

Bài 70: Thể giả định.

Bài 71: Thế mệnh lệnh

Bài 72: Động từ nguyên mẫu

Bài 73: Mệnh đề nguyên mẫu

Bài 74: Danh động từ

Bài 75: Phân từ hiện tại

Bài 76: Phân từ quá khứ

IX. Câu nói trực tiếp và cầu nối gián tiếp (DIRECT AND INDIRECT SPEECH)

Bài 77: Câu nói trực tiếp và câu nói gián tiếp

Bài 78: Câu nói trực tiếp và cầu nối gián tiếp (tiếp theo)

X. Câu, mệnh đề, cụm từ (SENTENCES, CLAUSES, PHRASES)

Bài 79: Câu

Bài 80; Mệnh đề

Bài 81: Cụm từ

PHỤ LỤC 1 (ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC)

PHỤ LỤC 2 (QUY TẮC CHÍNH TẢ)

PHỤ LỤC 3 (HỆ THỐNG CHẤM CÂU)

PHỤ LỤC 4 (AMERICAN ENGLISH: TIẾNG ANH MỸ)

Ưu điểm của cuốn sách Học nhanh ngữ pháp tiếng Anh từ A đến Z

-Trong cuốn sách này có đầy đủ các cấu trúc ngữ pháp, được giải thích đơn giản và dễ hiểu kèm các ví dụ được minh họa khá sinh động giúp bạn củng cố nhanh chóng ngữ pháp tiếng Anh qua các bài học. Không chỉ cung cấp kiến thức ngữ pháp mà còn giúp người học tự tin hơn trong giao tiếp. Những lời hướng dẫn vô cùng đơn giản, rõ ràng và dễ hiểu sẽ giúp bạn thấy thoải mái trong khi học.

Cuốn sách gồm 11 chủ điểm ngữ pháp về: Danh từ; mạo từ; tính từ; đại từ; giới từ; trạng từ; liên từ; động từ; cách dùng các thì; câu nói trực tiếp và câu nói gián tiếp; câu, mệnh đề, cụm từ.

-Bên cạnh đó, sách còn có 4 phụ lục bổ trợ kiến thức bao gồm:

  • Phụ lục 1: động từ bất quy tắc
  • Phụ lục 2: quy tắc chính tả
  • Phụ lục 3: hệ thống chấm câu
  • Phụ lục 4: American English tiếng Anh Mỹ

-Tập trung vào những kiến thức trọng tâm

Cuốn sách tập trung đi sâu vào khai thác nội dung của hầu hết tất cả các điểm ngữ pháp trọng tâm – cơ bản, đặc biệt được trình bày kỹ lưỡng, giải thích cặn kẽ cách dùng và quy luật người học cần nắm vững theo nguyên tắc giảng giải từng bước với các ví dụ minh họa, đồng thời cũng mang tính đa dạng, phong phú để tạo hứng thú cho các bạn trong việc học tập.

-Giải thích chi tiết, minh họa rõ ràng

Mỗi một chủ điểm ngữ pháp tác giả đi từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với mọi trình độ của người học. Các nội dung được giải thích chi tiết và có ví dụ đi kèm. Bên cạnh đó còn có các hình ảnh minh họa thú vị, kích thích hứng thú của người học.

-Tặng kèm ebook giá trị

Sở hữu cuốn sách các bạn sẽ nhận được ebook “143 Bài luận và bài viết mẫu tiếng Anh hay nhất”. Kết hợp việc học cùng cuốn ebook giá trị này chắc chắn việc học tiếng Anh sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Để dùng ứng dụng MCPlatform để nhận quà tặng này nhé.

Cuốn sách là một trong những tài liệu hay nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, giúp người học cải thiện trình độ trong thời gian ngắn nhất. Với cuốn sách này các bạn có thể trang bị được vốn kiến thức về ngữ pháp vững chắc và đồng thời cũng giúp các bạn diễn đạt tiếng Anh được linh động và phong phú.

2.CHÍNH SÁCH GIAO VẬN

  • Ship COD toàn quốc
  • Giao hàng từ 2-5 ngày kể từ ngày chốt đơn thành công với khách

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Học Nhanh Ngữ Pháp Tiếng Anh Từ A – Z”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *